پای ابر ۳.۰.۲ (کارون)


پای ابرپیش نیازها
حافظه جانبی

برای نصب پای ابر به صورت قابل حمل نیازمند یک حافظه جانبی قابل حمل مانند فلش یا MicroSD خواهید بودمعماری رایانه

معماری رایانه ای مورد نیاز شما باید Intel یا AMD باشدحافظه اصلی

حافظه اصلی (RAM) پیشنهادی ما به شما حداقل ۲ گیگابایت می باشداینترنت

برای دسترسی کامل به امکانات درون پای ابر مخصوصا امکانات ابری، بروزرسانی ها و نصب برنامه ها اینترنت الزامی است