بنر نمایه بنر نمایه

در بخش نمایه ابری خود می توانید از خدمات ابری پای ابر استفاده نمایید

ویرایش

دامنه های ابری

در این قسمت می توانید دامنه های ابری خود را مدیریت نمایید؛ دامنه های ابری به صورت مستقل از ICANN بوده و به صورت یک خدمات رایگان مخصوص سیستم عامل پای ابر ارائه می شود

مدیریت دامنه های ابری

پنل توسعه دهندگان

در این قسمت می توانید برنامه ها و پروژه های خود را در سیستم عامل پای ابر توسعه داده و منتشر کنید

ورود به پنل توسعه دهندگان

سرویس ارسال اعلان (پوش نوتیفیکیشن)

پای ابر دارای یک سرویس ارسال اعلان می باشد که بر اساس شناسه هر کاربری اعلان به رایانه ارسال می کند؛ شما به راحتی می توانید به وسیله این سرویس به کاربران خود اعلان ارسال نمایید

ورود به پنل اعلان ها