فرآیندها


پای ابربرنامه فرآیند تمام فرآیندهای گرافیکی را برای شما لیست کرده و می توانید به وسیله آن فرآیندها و برنامه

نگارش 1.0.3
تاریخ بروزرسانی 2022-08-03
حجم 4KB
دسته بندی سیستمی
توسعه دهنده مانی جمالی
پروانه نشر GNU GPL v3.0