کپی دیسک


پای ابردر صورتی که می خواهید پای ابر را در رایانه خود به صورت غیرقابل حمل نصب کنید ابتدا به وسیله کپی دیسک

نگارش 0.0.6
تاریخ بروزرسانی 2022-08-03
حجم 4KB
دسته بندی ابزارها
توسعه دهنده مانی جمالی
پروانه نشر GNU GPL v3.0