پایانه


پای ابربرنامه خط فرمان (پایانه) پای ابر که بر پایه xfce4 terminal ساخته شده است

نگارش 2.0.4
تاریخ بروزرسانی 2022-08-03
حجم 4KB
دسته بندی سیستمی
توسعه دهنده XFce Development Team
پروانه نشر GNU GPL v3.0