مترجم گوگل


پای ابربرنامه ای تحت وب برای ترجمه متون شما

تاریخ بروزرسانی 2022-08-03
حجم 12KB
دسته بندی اینترنت
توسعه دهنده Google
پروانه نشر Free software
وب سایت https://google.com